KTS startsida          K.T.S Maskiners affärsidé  

Vi ska sälja maskiner för jordbruket och entre-prenadbranschen. Maskinerna och tjänsterna ska vara felfria och levereras i rätt tid till våra kunder.

RAKA LINJEN ska ge våra kunder lägre maskinpriser. Detta uppnår vi genom att ta bort alla mellanhänder. Istället tillverkar vi våra K.T.S Maskiner i egen regi eller köper in direkt från välrenommerade tillverkare och säljer direkt till kunden. På detta sätt sparar vi kostnader och kan hålla ett lägre pris på kvalitetsmaskiner.

Vår strategi

 • Våra kunder är vår viktigaste tillgång. Med konkur-renskraftiga produkter från ledande leverantörer,
  hög kvalitet, leveranssäkerhet, kundvård och trevligt kundbemötande vill vi skapa en långsiktig relation
  till våra kunder.

 • Som kund ska du se oss som din naturliga
  maskinleverantör. Du ska uppleva att vi är enga-
  gerade och tillgängliga när just du vill ha kontakt
  med oss. Det ska vara enkelt att samarbeta med
  K.T.S Maskiner
  !

 • Kunderna ska alltid känna sig välkomna och betydelsefulla. Framgång bygger på kundernas förtroende.

 • Genom att regelbundet på olika sätt fråga våra
  kunder ska K.T.S Maskinerna förbättras och ut-
  vecklas efter kundernas önskemål. Resultatet av
  svaren ligger till grund för att bestämma vilka nya maskiner som ska tas upp i programmet. Kund-enkäterna ska framför allt hjälpa oss att bli bättre
  på att alltid hjälpa kunden på bästa sätt.

 • Om en K.T.S Maskin går sönder ska reklamationen alltid behandlas på ett mycket snabbt
  och positivt sätt.

 • Garantin ska omfatta minst 2 år från leveransdagen.

Kort historik om Kumla Traktorservice AB
- K.T.S Maskiner AB

Kumla Traktorservice AB startades 1951 av Göte Larsson. 1997 startade hans son Arne Larsson ett nytt företag. Det nya företaget blev till Kumla Traktorservice AB och togs över av de tidigare medarbetarna Anders Johansson och Mikael Eriksson. Senare har detta företag gått upp i Värmdal & Traktorservice AB.

 

Företaget som startades 1951 bytte namn 1997 och heter i dag K.T.S Maskiner AB och såldes 2020 av Arne Larsson - som då själv drivit företaget sedan 1980-talet - till Andreas Nilsson. Vi har genom åren skapat en stark ekonomisk grund att stå på. K.T.S är en förkortning av Kumla TraktorService. Därför kallar vi alla maskiner för K.T.S.

Sedan 2001 har vi en stor del av tillverkningen på K.T.S Production i Litauen, där bland annat våra huggarvagnar och kranar tillverkas.

Vi säljer våra maskiner/redskap i många länder, t.ex. Sverige, Norge, Finland, Luxemburg, Tyskland, Österrike, Storbritannien, Tjeckien, Polen, Lettland, Litauen, Slovenien och Italien. I Sverige säljer vi ca 1 500 enheter per år direkt till kund utan fördyrande återförsäljare.

Vi satsar 5 % av omsättningen på att utveckla nya produkter, vilket gör det möjligt att varje år introducera flera nya produkter.

All konstruktion och utveckling sker i SOLIDWORKS Professional för att ha hög kvalitet och för att vi lätt ska kunna vidareutveckla våra produkter.

Alla K.T.S Maskiner är CE-märkta.

 

Med vänliga hälsningar

K.T.S Maskiner

Andreas Nilsson
VD