Beställ enkelt utan kostnad utförliga färgbroschyrer från K.T.S Maskiner!

K.T.S Maskiner för skogen

Huggarvagn 11,0 ton Hydraulkran 6,7 m
Huggarvagn 10,0 ton Hydraulkran 6,4 m 
Huggarvagn 8,5 ton Hydraulkran 5,3 m
Huggarvagn dubbelram
      10,6 - 13,0 ton
Hydraulkran 5,4 S
Huggarvagn S
      7,0 ton
Navdrift till K.T.S
Gripar till timmerkranar Proffsgrip 0,12-0,56 m2
Hydraulkran 7,5 m Vridhus

 Flexibla K.T.S Kranar

Armklippare, klipputrustning till K.T.S Kranen

Grävutrustning till K.T.S Kranen

K.T.S Maskiner för vallskörden

Rotorslåtterkrossar Hövändare
Rotorslåttermaskiner Strängläggare

K.T.S Slag- och Släntklippare

Slagklippare
Släntklippare
Slagklippare för frontmontering
Slagklippare med hydraulisk uppfällning

K.T.S Redskap för frontlastare

Skopor Balgrip
Stengrepar  Balspjut, 1 eller 2 balar
Storsäckslyft, 1 el. 2 säckar Gödselgrepar
Krokodilgrip Armgrip, timmergrip för         frontlastare
Klo Adapter 
Ballyftare

K.T.S Entreprenad


Z-kran 6,1 m
Mekanisk Pallgaffel 2 500 kg
Mekanisk Pallgaffel 5 000 kg
Hydraulisk Pallgaffel 2 900 - 11 000 kg
Pallgaffelgrip
Energiklipp
Sten- och Sorteringsgrip
Sandspridare
Schaktblad

  

Saknar Du några maskiner? Vi är mycket tacksamma om Du kan ge oss idéer på nya maskiner vi kan ta upp i vårt program!

Fyll i alla rader,
så skickar vi broschyrerna via posten.

Efternamn:

Namn:

Adress:

Postnr:

Postadress:

Tel.nr:

E-post:

Meddelande till K.T.S. OBS! Ej obligatoriskt.

                 

                      

Kontakta K.T.S Maskiner

Telefon:      019 - 58 50 10
Fax:  019 - 57 42 33
E-post:  info@kts.se

I sin strävan att ständigt förbättra produkterna förbehåller sig tillverkaren och K.T.S Maskiner rätt att när som helst och utan föregående meddelande ändra konstruktion och specifikationer.

Eftertryck av innehållet på denna sida i dess helhet eller delar därav förbjudes och beivras.