med dubbelram K.T.S Huggarvagnar med dubbelram 10
,6 - 13,0 ton
Att äga skog innebär även att den ska skötas för att bevara och öka värdet på fastigheten. Vad betyder det för dig att ta reda på vindfällen, snöbrott, torrträd, ved m.m. när det passar dig och skogen bäst? Innebär det frihet även för dig?

K.T.S Huggarvagn och K.T.S Hydraulkran är konstruerade för att tillsammans bilda en hållbar komplett enhet.

När du lyfter virket med gripen skapas krafter som går genom hela kranen ned i vridhuset genom 3-punktsadaptern. En del av kraften går ned i marken genom stödbenen och resterande krafter fortplantar sig i ramen och ned i marken genom boggilådor, axlar och hjul.

Samtliga komponenter i kran och vagn är maximalt anpassade till varandra genom datorberäkningar med FEM (Finita Element-Metoden) hållfasthetsprogram. Huggarvagnen får inte bli för tung men är den för lätt och underdimensionerad så håller den kanske de första åren men vad händer sedan? Vad kommer det att kosta?

När du åker till skogen med K.T.S huggarvagn är du väl rustad i skogen. Den är av mycket hög kvalitet med kraftig ram och överdimensionerad led till vagnstyrningen. Boggilådor, axlar och hjul klarar tunga lass under många års körning. Den goda framkomligheten och de stora hjulen minskar risken för skador på mark och växande skog. Komfortleden gör att gripen går att sätta nära grinden så att tyngdpunkten på kranen kommer så lågt som möjligt. Låg tyngdpunkt gör att vagnen inte stjälper så lätt.

 

K.T.S Kranen har inte bara ett mycket bra rörelseschema - den är också extremt stark!

Starka kranar utsätter vridhus, 3-punkt och stödben för enorma krafter vid hantering av grovt virke. Då är det tryggt för dig som ägare att veta att det håller. 

K.T.S Kvalitet och hållbarhet
in i minsta detalj

Vridhuset är den komponent som alla krafter ska igenom.
Titta därför extra noga på K.T.S
extremt höga vridhus, hela 290 mm, som möjliggör mycket långt avstånd mellan buss-ningarna. Längre avstånd innebär bättre hållbarhet vilket är mycket viktigt vid hantering av tunga stockar och om kranen ska utrustas med grävaggregat. Titta på andra fabrikat så ser du skillnaden.

Vridhus, kranpelare och infästning på bommen bildar tillsam-mans en mycket kraftig enhet. Med K.T.S design på svängkolvarna går kranen att svänga 370 grader.

Vridhuset är tillverkat i Sverige av segjärn.


Naturligtvis går vridhuset med vridaxel, kuggstänger och svängkolvar i
oljebad för bästa hållbarhet.Titta på tändsticksasken i bilden ovan så förstår du hur kraftigt vridhuset är.

Samtliga K.T.S Kranar har samma vridhus. Det enda som skiljer är materialvalet i pinjong och kuggstänger, se specifikationerna.

K.T.S Komfortled på alla modeller
gör ditt arbete mycket enklareKomfortleden
är en dubbellänk som väsentligt ökar vikarmens rörelser, d.v.s. du kan vika ihop kranen mycket mer. De fabrikat som har hydraulkolven fästad direkt i vikarmen har en billigare konstruktion. Vid lastning av virke utan komfortled greppas virket på mitten för balansens skull och lastas på vagnen. För att få virket mot grinden måste det släppas ned på vagnen och du måste ta ett nytt tag med gripen längre bak för att sedan lyfta virket mot grinden. Det kallar vi för "omtag". K.T.S Komfortled gör att du tar virket från marken och lastar det direkt på vagnen. Det gör K.T.S Kranen lättare att köra!

K.T.S Komfortled underlättar arbetet, eftersom lastning av virke sker utan "omtag". Det går även att lasta 1 m-bitar, en fördel vid t.ex. vedkörning, när virket kan vara mycket grovt och måste kapas ned till 1 m-bitar, för att kranen ska kunna lyfta.

Det är också viktigt med bra rörelseschema vid lastning av exempelvis ris.

Kranen går också att vika ihop så att den tar mindre plats.

Komfortleden gör att du även kommer åt virke nära traktorn.

Naturligtvis har K.T.S Hydraulkran 370 graders svängvinkel, så att du når virke även framför traktorn.

Alla funktioner på K.T.S Hydraulkran är dubbelverkande. Det är en förutsättning för att gräva med kranen. Dessutom har man stor nytta av dubbelverkande funktioner om vagnen tippar och man ska resa upp vagnen med kranen.
 

Med vagnstyrningen utsvängd ökas räckvidden på kranen med
ca 0,6 m.
Kranen räcker längre utan att det kostar något.

Titta också på slangdragningen som är en mycket viktig detalj för att undvika nötningsskador och läckage. Förutom driftstörningar kan olja som bekant även skada naturen och grundvattnet.

Slangarna är dragna invändigt i bom och sticka.

Mellan bom och vikarm är ett utsatt område för slangskador. Därför har vi valt att dra slangarna inuti komfortleden så att slangarna skyddas av länkarna.

Mera genomtänkta konstruktioner och smarta lösningar 

Var ska lagringen för vagnstyrningen vara placerad? Bakom grinden eller framför grind och anfästningen för 3-punktslyften?

Vad händer när du lyfter en tung stock vinkelrätt ut från vagnen och svänger kranen för att lasta på vagnen?

A.
Belastningen går genom kranen och rakt ned i stödbenet.

B.
Vad händer då när kranen svängs bakåt för att lasta på vagnen? Krafterna förflyttas från stödbenet till ramen där krafterna ska ned i hjulen. Då måste kranen, vridhus, 3-punkt, 3-punktsinfästning mot ramen och vidare till hjulen vara så kraftig som möjligt.

C.
Då blir valet enkelt för K.T.S -
lagring framför 3-punkten då det är mycket lättare att bygga allt under punkt B som en komplett enhet utan hänsyn till att det ska vara en dragstång inunder där belastningarna är som störst.

D.
Hur går det då med följsamheten på vagnen när vagnstyrningen används? Det har ingen betydelse. K.T.S har kompenserat det genom att öka svängningen på vagnstyrningen med några grader. Med båda typerna av konstruktion är det inte placeringen av ledpunkten som avgör hur det går att svänga utan i båda fallen är det när traktorns bakhjul går i dragstången som bestämmer vändradien. Faktum är att en flackt utvinklad lång dragstång (ledpunkt långt bak) tar i traktorns bakhjul tidigare än en kort, brant utvinklad dragstång!

Lägg även märke till den praktiska motorsågslådan framför grinden. Lådan är så stor så att den rymmer både motorsåg, oljedunk, brytjärn, kedjor m.m.

Lätt att flytta kranen från vagnen
till traktorns 3-punktslyft

Att enkelt flytta kranen från vagnen till traktorns
3-punktslyft
tycker K.T.S är en självklarhet. Tänk vad bra det är att kunna använda din investering till mera! Det är inte möjligt när kranen är fastlåst på kärran. Nu kan du även använda kranen till:

 • Som lyftkran vid byggen.
   
 • För att lyfta gödnings- och utsädessäckar i vårbruket.
   
 • Använda kranen att gräva med.
   
 • Med iläggsplåtar i gripen kan du lasta gödsel m.m.

Specifikationer

    

.

Den stora frigångshöjden under 3-punktsadaptern möjliggör grensling av draget på exempelvis en timmerkärra. Lavettstödbenen går även långt utanför traktorn för att kranen ska stå så stadigt som möjligt och minska belastningen på traktorns hydraularmar. Mycket viktigt om kranen ska utrustas med grävaggregat.


K.T.S Dubbelramsvagn 13,0 ton med 7,5 m-kran.

Alla hydraulkolvar sitter på ovansidan av bommen och alla slangar är dragna inuti bom och sticka vilket gör att de är skyddade från slag av stockar. Skyddade kolvar innebär färre sönderkörningar och lägre kostnader.

 Lavett- eller teleskopstödben
- vilket passar dig bäst?


Bilden visar både teleskop och lavettstödben för att
visa att båda alternativen är möjliga. I praktiken väljer
du ett alternativ, lavett- eller teleskopstödben.
 • K.T.S ger dig möjlighet att välja mellan lavett eller teleskopiska stödben.
   
 • Båda typerna har sina för- och nackdelar och nu är
  valet ditt.
   
 • Båda modellerna har mycket bra frigångshöjd i uppfällt/indraget läge, ingen risk att stubbar, stenar
  eller ris hakar i.
   
 • Båda modellerna når långt under markplan, vilket
  gör att vagnen står stabilt, även om det ena stödbenet hamnar i en fördjupning.
   
 • Infästningen av stödbenen i 3-punktsadaptern är överdimensionerad för att klara tuffa tag i skogen.
   
 • Lägg märke till den kraftiga 3-punktsadaptern och infästningen till kärran med 8 stycken M20-bultar.

 • Vi standardutrustar våra kranar med lavettstödben därför att de når längre ut än teleskopiska stödben, vilket gör att vagnen/kranen står stadigare under lastning.

 • Infästningen av stödbenen mot 3-punktsadaptern är lika för båda typerna. 

 

K.T.S Kranen fast monterad på traktor/skotare, eller som
3-punktsmonterad till befintlig vagn

K.T.S Hydraulkran är mycket anpassningsbar till olika ändamål och monteringar som t.ex. på bilderna monterad på en Valmet 805. Den kan också monteras på en skotare.

Det går även att montera ett mindre skördaraggregat på K.T.S Hydraulkran.

En av anledningarna till K.T.S-kranens mångsidighet är att det går att beställa den med olika längder på kranpelaren, se specifikationerna.

 

Välj mellan olika typer av spaksystem 

Det finns flera olika typer av reglage. Beställ broschyren och läs mera.

En stor fördel med dubbelramen är att det går att lasta kortare virke på tvären. Då går det även att utrusta vagnen med andra stöttor.

 För er som vill bygga egna långa flak för t.ex. rundbalar är det lätt att göra det på en K.T.S Dubbelramsvagn. Stabiliteten på flaket blir mycket bra med krampor runt båda ramrören.

 På en vagn med dubbelram är fästena för stöttorna fasta och boggin går ej att flytta. Som standard är vagnen utrustad med fyra par stöttor. Naturligtvis går det att få fästen för flera.

 Det går även att utrusta vagnen med bredare stöttor för att köra ris.

 

Använd vagnen till mera - utrusta den
med tippflak!

Det har alltid varit K.T.S filosofi att investeringar ska gå att utnyttja så mycket som möjligt. Därför har vi utvecklat dubbelramsvagnen som är mycket lämplig för tippflak. Bilden ovan visar dubbelramsvagnen utrustad med Z-kran och dumperflak för att köra grus och sten. Dumperflaket går även att utrusta med hydraulisk eller mekanisk bakläm.

Dumperflak för att köra stenigt och tyngre material.

 Flaket går även att utrusta med hydraulisk eller mekanisk bakläm.

Titta nu på helheten. Det är en K.T.S Huggarvagn och K.T.S Hydraulkran! OBS! På bilden är en Z-kran monterad på dubbelramsvagnen.

 Att investera, använda och äga en så genomtänkt och hållbar vagn är något speciellt som kan benämnas med trygghet och ekonomi.

 Samtliga stålkomponenter på huggarvagnen blästras med stålkulor för bästa möjliga skydd och finish. Direkt därefter grundmålas detaljerna för att slutligen lackeras med högkvalitativ täckfärg.

 En förstklassig ytbehandling gör att din investering behåller sin finish, trots år av användning och utomhusförvaring.

För att K.T.S Huggarvagn och Hydraulkran ska vara så säkera som möjligt så har vi 3-parts CE-granskat dem. Även instruktionsboken är granskad så att den ska vara lätt att förstå.

Nu är det ditt val som återstår! Vi på K.T.S hoppas att få se dig som en nöjd K.T.S-kund!

 
K.T.S Huggarvagn
Utrustning Kärra 10,6 ton Kärra 13,0 ton
Max last 10,6 ton 13,0 ton
Standardkran 6,4 m 7,5 m
Andra möjliga K.T.S-kranar att montera  5,3 - 6,7 och 7,5 m  5,3 - 6,4 och 6,7 m
Effektiv lastarea   2,35 m2 2,80 m2
Motorsågslåda   Ja/standard
Frontgrind Ja/standard
Höjd på frontgrind 1 400 mm 1 550 mm
Höjd på stöttor 1 400 mm 1 550 mm
Dimension på stöttor med förstärkning invändig fot 89 x 6 mm
Förlängningsstöttor Nej, stöttorna är tillverkade i en enhet
Delningsstöttor, för virkessortering Extrautrustning
Antal stöttor, par 4
Går att utrusta med flera bankar Ja
Hydrauliska stödben Ja/standard lavettstödben
Teleskopstödben Extrautrustning
Vagnstyrning Ja/standard
Antal vagnstyrningskolvar 2 st.
Styrvinkel på vagnstyrning 40° styrutslag åt både höger och vänster
Draginfästning till traktor Smidd dragögla för hitchdrag
Gaffeldrag då traktor ej är utrustad med hitchdrag Nej
Smörjbara bussningar eller smörjbara länklager i alla leder Ja/standard
Diameter på ledtapp för vagnstyrning 70 mm
Boggi Ja/standard
Tippvinkel boggi +/- 30°
Axelavstånd 995 mm
Avstånd på boggin, centrum främre axel till centrum på ledpunkt 530 mm
Spårvidd 1 622 mm
Däckdimension standard, flera andra dimensioner går att få på beställning 400/60 x 15,5
14-lagers
520/50 x 17
12-lagers, traktormönster
Bromsar, trum- eller skivbroms Extrautrustning, går att få på två eller fyra hjul
Dragning av bromsslangar väl skyddade i rör mellan bromsarna till centralrörsramen Ja / standard, när vagnen är utrustad med broms
Antal erforderliga tipputtag 2 dubbelverkande eller 1 enkelverkande med separat retur
Utrustning finns så att det är möjligt att köra med
1 enkelverkande och 1 retu
r
Dimension på stålrören till dubbelramen av specialstål 80 x 80 mm
Vikt komplett huggarvagn 2 609 kg 3 100 kg
Vikt komplett utan kran och 3-punktsadapter 1 495 kg 2 040 kg
Extrautrustning, se separat broschyr
Ventil för att köra kranen med pumpen för hydrauldriften

Ja/standard


K.T.S Hydraulkran
Utrustning Kran 5,3 m Kran 6,4 m Kran 6,7 m Kran 7,5 m
Räckvidd 5,3 m 6,4 m 6,7 m 7,5 m
Komfortled för att göra ditt arbete lättare Ja/standard
Hydrauliskt utskjut Nej Ja/1,2 m Ja/2,0 m
Lyftkapacitet i grip vid maximal räckvidd Se separat tabell
Bruttolyftkraft på kranen 3,5 tonmeter 5,0 tonmeter
Griparea på std-gripen 0,18 m2 0,21 m2
Runtomsvängande rotator Ja/standard
Vridmoment rotator 750 Nm (75 kpm)
Svängdämpare på rotatorlänken Ja/standard
Hydrauliska stödben på vagnen när den säljs med kran Ja/standard
Teleskopiska stödben istället för lavettstödben Extra
Hydrauliska stödben när kranen säljs med 3-punktsadapter Ja/standard
Svängkolvar på vridhus 4 st
Svängvinkel vridhus 370° (360° är ett helt varv)
Svängmoment vridhus 10,4 kNm (1 060 kpm) 13,0 kNm (1 326 kpm)
Höjd på vridhus 290 mm
Hydraulventil 7 slider 8 slider
Manövreras med spaksystem 7 spakar 1+1 spak med 2 funktioner i varje + 4 spakar
(så kallad 2-spak)
Går att utrusta med andra spaksystem Ja/extra
Flytläge på hydraulventil På 2 funktioner, bom och sväng på kran
Hydraulventil omställbar mellan öppet och slutet hydraulsystem 
Slutet hydraulsystem för t.ex. John Deere
Ja/extra
Rekommenderad pumpkapacitet 
Även lägre eller högre flöde går bra, kranen går då långsammare eller snabbare.
15-50 l/min 20-60 l/min
Arbetstryck 
Även lägre tryck går bra, kranen blir då svagare. Högre tryck påverkar ej styrkan på kranen då ventilpaketet är försett med säkerhetsventil.
175 bar (175 kg/cm2)
Max tryck 220 bar (220 kg/cm2)
Smörjbara bussningar eller smörjbara länklager i alla leder Ja/standard
3-punktsadapter för 3-punktslyft 28 mm kat. 2, 825 mm mellan fäste för hydraularmar
Vikt kran inklusive grip, rotator och
3-punktsadapter
751 kg 834 kg 1 005 kg 1 059 kg
Vikt 3-punktsadapter 280 kg
Vikt på grip 79 kg 83 kg

Lyftkrafter i grip vid olika räckvidder kranarm horisontell, kg

Kranmodell

1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 5,3 m 6,0 m 6,4 m 6,7 m 7,0 m 7,5 m
5,3 m  2 520 1 840 1 100 844 524 481 - - - - -
6,4 m 2 500 1 820 1 112 824 504 461 360 330 - - -
6,7 m 3 575 2 603 1 590 1 178 721 669 505 472 426 - -
7,5 m 3 565 2 593 1 580 1 168 711 659 495 462 416 351 243

Kranmodell

1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 5,2 m 6,0 m 6,2 m 6,6 m 7,0 m 7,4 m
5,3 m 2 720 1 520 1 132 761 432 370 - - - - -
6,4 m 2 700 1 500 1 112 741 412 350 319 309 - - -
6,7 m 3 861 2 174 1 590 1 060 589 501 456 442 406 - -
7,5 m 3 851 2 164 1 580 1 050 579 491 446 432 396 331 223

Alla lyftkrafter är angivna som nyttolast i grip. Lyftkraft är då inkl. grip och rotator.   

K.T.S är trygghet och kvalitet

Vi har valt ut våra leverantörer med största omsorg. Ventiler från Finn-Rotor eller Hydrocontrol och rotatorer från Baltrotors, övrig hydraulik från välkända europeiska leverantörer, axlar och dragöglor från Italien. Hela vridhuset är tillverkat i Sverige.

Tillverkning av stålkonstruktioner och sammansättning sker i vår egen fabrik i Litauen, K.T.S Production. Försäljning sker direkt från den egna tillverkningen till kund utan fördyrande mellanhänder. K.T.S kallar det för RAKA LINJEN. Det innebär att vi kan sälja högkvalitativa vagnar och kranar till bra priser.

För din extra trygghet gäller alltid nedanstående fördelaktiga villkor:

Vad ingår?

Leveranssätt

Fritt gården i Sverige ingår i pris. Prisavdrag vid hämtning i Kumla även på reservdelar. Gäller ej till sådana platser där Vägverket inte har reguljära trafikförbindelser,
t.ex. vissa öar i Stockholms skärgård. Vagnen/kranen levereras då till närmaste lastningsplats på fastlandet.

2 års garanti -
K.T.S står för kvalitet!

Vi vet att vi har högsta kvalitet. Därför vågar vi lämna marknadens bästa garantier. Vi håller med reservdelar och alla frakter.

Återköpsgaranti. Blir kunden inte nöjd med huggarvagnen/kranen tar vi tillbaka den utan kostnad Köparen har rätt att returnera K.T.S Maskinen/Redskapet utan kostnad (återköps-garanti). Maskinen/redskapet får dock ej vara använt mer än max 8 timmar. För att returen ska godkännas måste köparen först kontakta K.T.S Maskiner AB.
K.T.S Maskiner AB bekostar returfrakten.
Leveranstid på Huggarvagnen/kranen

Normalt har du K.T.S Huggarvagn/kran ca 6-10 v efter din beställning.

Leveransgaranti reservdelar Ja, beställs reservdelen före kl. 11.00 skickar vi den samma dag. Annars får kunden 50 % rabatt på den del som saknas. Gäller under förutsättning att delen är lagervara.
Instruktionsbok Ja, ingår, på svenska.
Reservdelskatalog Ja, ingår.
Betalning Faktura 20 dagar från leverans. Du ser och kan provköra huggarvagnen/kranen innan den ska betalas.
Montering Huggarvagnen/kranen är komplett monterad och provkörd. Därför måste du som köpare ansvara för och hjälpa till med avlastningen.

Ingen annan leverantör kan erbjuda lika bra eller bättre villkor till ett tryggare maskinköp
 
Beställ en mycket utförlig färgbroschyr och prislista utan kostnad! Klicka nedan!

 

 

Kontakta K.T.S Maskiner

Telefon:      019 - 58 50 10
Fax:  019 - 57 42 33
E-post:  info@kts.seI
sin strävan att ständigt förbättra produkterna förbehåller sig tillverkaren och K.T.S Maskiner rätt att när som helst och utan föregående meddelande ändra konstruktion och specifikationer.

Eftertryck av innehållet på denna sida i dess helhet eller delar därav förbjudes och beivras.

   

Varför ska jag köpa en K.T.S Huggarvagn när det finns så många andra fabrikat?

 • Stor lastarea: 2,35/2,80 m2. Lastarean stämmer med verkligheten.

 • Du kan välja mellan teleskopiska eller lavettstödben. Det är du som bestämmer hur din huggarvagn ska vara utrustad.

 • Tar liten plats i skogen - bara 2,20/2,40 m som bredast.

 • Styv dubbelram som är lämplig att montera flak på.

 • Går att utrusta med dumperflak.

 • Lavettstödbenen är tillverkade i 100 x 100 mm stålprofil. Infästningarna är förstärkta för att klara stora belastningar.

 • Hydraulcylindrarna till vagnstyrningen sitter helt skyddade för att inte skadas vid påkörning.

 • Infästningen av hydraulcylindrarna på lavettstödbenen har en sådan placering så att de ska vara mera skyddade och att stödbenen ska få ett bättre rörelseschema.

 • Lavettstödbenen går helt innanför frontgrinden.

 • För att styrka, materialåtgång och vikt ska optimeras är både vagnens och kranens konstruktion datorberäknad med FEM (Finita Element Metoden) programvara.

 • Navmotordrift finns som extra-utrustning, vilket gör det lättare att ta sig fram vid svåra förhållanden. Går även att använda snökedjor på drivhjulen eller t.o.m. lägga band på boggin. Se separat broschyr.

 • Stora hjul ger mycket bra bärighet och gör att vagnen rullar lättare och kräver mindre av traktorn.

 • Praktisk låda för motorsåg och oljedunk.

 • Vagnstyrning är standard och ökar framkomligheten i skogen. Dessutom skonar den växande bestånd.

 • Svängbara stöttor skonar skogen vid påkörning av olastad vagn.

 • Större lastutrymme med bredare stöttor för att få bättre ekonomi vid riskörning.

 • Mycket kraftig klättrande boggi i lådkonstruktion med genomgående axel lagrad i smörjbara bussningar. Lång och problemfri körning i många år.

 • Väl tilltagen frigångshöjd ökar framkomligheten och minskar risken för fastkörning.

 • En förstklassig ytbehandling gör att din investering behåller sin finish, trots år av användning och utomhusförvaring.

 • Etablerat företag - K.T.S har funnits sedan 1951. Det ger trygghet för dig som kund.

 • K.T.S Huggarvagn, Hydraulkran och instruktionsbok är CE-märkta.

 • Lägg även till vårt trygghetspaket så blir ditt val enkelt - K.T.S Huggarvagn.

 

Varför ska jag köpa en
K.T.S Hydraulkran när det finns
så många andra fabrikat?

 • Det går enkelt att flytta kranen mellan vagnen och traktorn med K.T.S löstagbara 3-punktsadapter. Bra när kranen ska användas separat för andra ändamål t.ex. att lyfta storsäck, lasta gödsel eller som lyftkran vid byggnadsarbete.

 • Utrusta K.T.S Hydraulkran med grävtillsats och du får en mycket användbar grävare till liten kostnad för mindre jobb och kompletteringar.

 • Kranen går även att utrusta med klipphuvud med hela 5,95 m räckvidd.

 • K.T.S skapar mervärde i din huggarvagnsinvestering genom att ge dig möjlighet att använda den till flera arbetsuppgifter.

 • Alla K.T.S-kranar är standardutrustade med K.T.S Komfortled som avsevärt förbättrar rörelseschemat och gör ditt arbete lättare.

 • Mycket bra rörelseschema – du når virke framför traktorn, intill grinden och nära stödbenen.

 • Gjutet vridhus som är hela 290 mm högt. Det är mycket viktigt med högt vridhus så att avståndet mellan bussningarna kan ökas. Stort bussningsavstånd säkrar hållbarheten även vid lyft av tunga stockar, tuff körning och då kranen är utrustad med grävaggregat.

 • Valfri höjd på kranpelaren så att K.T.S-kranen passar för montering på traktor, skotare och befintliga kärror.

 • För att öka hållfastheten är både bom och vikarm tillverkade i konstruktionsstål med hög hållfasthet. Det garanterar mycket hög styrka och jämn kvalitet.

 • Alla kolvar på ovansidan och alla slangar är inbyggda i bom och sticka. Ingen risk för skador och kostsamma reparationer.

 • På kranarna som har utskjut - 6,4, 6,7 och 7,5 m-kranarna - går innerdelen på justerbara glidlager för att minimera spel och öka hållbarheten.

 • Alla sprintar är överdimensionerade för att klara höga laster. Naturligtvis är alla leder försedda med bussningar eller sfäriska ledlager.

 • Stor lyftkraft i gripen - klarar även tunga stockar. Lägg märke till att K.T.S anger nyttolast i grip, medan många andra fabrikat anger lyftkraft utan grip och rotator. Var uppmärksam!

 • Boxad, extra kraftig 3-punktsadapter är också mycket viktigt när kranen sitter på 3-punktslyften. Det innebär att belastningen på traktorns hydraularmar och tryckstång minskar.

 • Placeringen på stödbenen är naturligtvis i centrumlinjen på kranpelaren för att på bästa sätt stabilisera kranen under lastningsarbetet.

 • Runtomsvängande rotator.

 • Går att utrusta med hydraulisk vinsch som i sin tur även går att utrusta med radiostyrning.

 • Gripen är tillverkad i Strenx® stålplåt för lång hållbarhet.

 • Det går att montera plåtar i gripen så att du får en mycket användbar gripskopa.

 • Fungerar även bra till traktorer som inte har så stor hydraulkapacitet.

 • Alla leder har smörjbara och utbytbara bussningar eller länklager.

 • Etablerat företag, K.T.S har funnits sedan 1951. Det ger trygghet för dig som kund.

 • K.T.S Huggarvagn, Hydraulkran och instruktionsbok är CE-märkta.

 • Lägg även till vårt trygghetspaket så blir ditt val enkelt -  K.T.S Hydraulkran.