K.T.S Kraftaxlar
 
K.T.S Kraftaxlar
tillverkas för vår räkning i Italien. Kraftuttagsaxlarna säljs numera dels separat, dels levereras de med de maskiner där det anges att kraftuttagsaxel ingår. Detta gäller t.ex. rotorslåttermaskiner, elverk, hövändare samt slag- och släntklippare.

Se vårt sortiment här!

 

Beställ en mycket utförlig färgbroschyr (finns dock ej i nuläget på kraftaxlarna) och prislista utan kostnad! Klicka nedan!

 

 

 


Kontakta K.T.S Maskiner

Telefon:      019 - 58 50 10
Fax:  019 - 57 42 33
E-post:  info@kts.seI
sin strävan att ständigt förbättra produkterna förbehåller sig tillverkaren och K.T.S Maskiner rätt att när som helst och utan föregående meddelande ändra konstruktion och specifikationer.

Eftertryck av innehållet på denna sida i dess helhet eller delar därav förbjudes och beivras.