K.T.S Hydraulisk Pallgaffel 6 000 kg, utrustad med
side shift-ventil


K.T.S Pallgafflar
När vi konstruerar, eller vidareutvecklar, våra K.T.S-produkter är våra kunder den absolut viktigaste tillgången.

Nu är det du som kund som ska göra ditt val. Det är vår förhoppning att se dig som en mycket nöjd ägare av en K.T.S Pallgaffel.

Alla K.T.S Pallgafflar är konstruerade för att tillsammans med lastmaskinen /teleskoplastaren /traktorn bilda en
komplett hållbar enhet.
 

När du lyfter lasten med gafflarna skapas krafter som går genom hela gaffeln över till ramkonstruktionen, genom fästena till maskinen och vidare till maskinens redskapsfäste. 

Samtliga komponenter i gafflar och ställ är maximalt anpas-sade till varandra genom datorberäkningar med FEM-hållfast-hetsprogram (Finita Element-Metoden). Gafflarna får inte bli för tunga, men inte heller för lätta och underdimensionerade. Då håller de kanske de första åren men vad händer sedan och vad kommer det att kosta? 

Du kan känna gig trygg när du investerar i K.T.S Pallgafflar. De håller inte bara i år utan många år framåt.

K.T.S Pallgafflar ingår i ProLine-serien

ProLine är K.T.S varumärke för dig som använder dina maskiner och redskap professionellt och som ställer stora krav på utrustningen.När vi har konstruerat ProLine-redskapen har vi prioriterat funktion och kvalitet. Vi har inte lämnat något åt slumpen. Endast det bästa är gott nog.K.T.S ProLine är trygghet för användaren!

 

Pallgafflarna är smidda.

Sikten genom gaffelstället är bästa tänkbara. Det är lättare och roligare att jobba när man ser vad man gör. Dessutom spar du pengar med mindre skador på godset.

Hydraulcylindrar och slangar sitter skyddade i övre ramröret för att inte skymma sikten och undvika kostsamma reparationer.

Glidstyckena är utrustade med smörjnipplar för att minska slitaget och för att gafflarna ska vara lättare att flytta.

K.T.S Trygghetspaket gör det säkert och lätt att äga och använda gafflarna. Du vet att reservdelar finns snabbt tillgängliga när de behövs.

K.T.S Hydrauliska PallgafflarHydraulisk gaffelspridning underlättar godshanteringen, då man från förarplats kan ändra avståndet mellan gafflarna.

K.T.S Frisiktsram gör att sikten genom gaffelstället är bästa tänkbara. Det har vi åstadkommit genom att hydraulcylindrarna sitter bakom och i siktlinje med övre rambalken. Dessutom är avståndet mellan övre och nedre rambalk stort för att siktytan ska öka. 

Det är både lättare och roligare att jobba, när man ser vad man gör. Dessutom spar du pengar när skadorna på godset minskar!


Alla K.T.S Hydrauliska Pallgafflar är svensktillverkade och gjorda för professionell användning

Specifikation


För att ytterligare underlätta Ditt arbete kan K.T.S Pallgafflar med hydraulisk gaffelspridning extrautrustas med olika el-ventiler som styr gafflarnas rörelse.

1. Som standard är båda hydraulcylindrarnas plus- (+) och
minussidor (-) sammankopplade. Det innebär att den gaffel som går lättast flyttar sig först. Ska gafflarna ställas in på ett visst inbördes avstånd är det bara att stödja den gaffel som inte ska förflyttas mot t.ex. en lastpall och från förarplatsen förflytta den andra gaffeln till rätt position.


2. Med side shift-ventil (parallellföringsventil) kan gafflarna parallellförskjutas. Båda gafflarna behåller inbördes avstånd och flyttas åt höger eller vänster sida. Med el-kontakten på spaken till 3:e funktion ändras inbördes avstånd mellan gafflarna. Side-shift går att göra med full belastning. 

Ventilen sitter mycket väl skyddad bakom en stålplåt.

Nu kan du även hyra våra hydrauliska pallgafflar. Kontakta oss för mer information och prisuppgift!

 K.T.S Mekaniska Pallgafflar


Bilden visar mekaniska 2,5-tonsgafflar

K.T.S mekaniska eller hydrauliska gafflar är konstruerade, testade och FEM-beräknade på samma sätt. Allt för högsta kvalitet, hållbarhet och din trygghet. Naturligtvis uppfyller de nu gällande lyftnormer.

Givetvis har vi K.T.S Frisiktsram också på våra mekaniska pallgafflar.

Alla gejdrar och glidytor är naturligtvis maskinbearbetade för bästa passform. Passformen är mycket viktig för att gafflarna ska gå lätt att flytta manuellt.

Välj mellan ett stort antal olika fästen. Har vi inte just ditt fäste, kan vi rita upp det i vårt moderna AutoCad ritprogram.

Titta vilken bra sikt det är genom gaffeln!

Lätta att flyttaMånga gafflar säljs utan hydraulisk gaffelspridning. Därför är nedanstående punkter mycket viktiga för att underlätta manuell förflyttning av gafflarna i sidled.
  • Gejdrarna är specialutformade och maskinbearbetade så att låsning typ ”byrålådseffekt” ska undvikas.
     
  • Glidstycket  är tillverkat i en enhet och naturligtvis maskinbearbetat vilket minskar friktionen så att gafflarna är lättare att flytta. Slitstyrkan ökar och glappet minskar, vilket innebär färre reparationer och mindre underhåll. Jämför gärna med andra fabrikat så ser du skillnaden.
     
  • Spärren för sidoförskjutning är lätt att manövrera. När spaken står åt ena hållet är gaffelbenet spärrat och åt andra hållet är spärren frånkopplad och gaffelbenet kan lätt flyttas på gejdern. Spaken behöver inte hållas fast när gaffelbenet flyttas.
     
  • Viktig detalj: Om du viker ned framkanten för att lasta något som sjunkit ned en bit i marken, blir det stora dragkrafter vid undre stålramen. Därför är gejdrarna placerade på både övre och undre stålröret. Samma kraftiga konstruktion på alla storlekar.
K.T.S Pallgafflar hydraulisk gaffelspridning
Modell Lyftförmåga kg Gaffellängd mm Gaffelbredd mm Gaffeltjocklek mm Max spridning mm Vikt kg
K.T.S Pallgaffel 3000 3 000 1 200 120 40 1 200 250
K.T.S Pallgaffel 4200 4 200 1 600 125 45 1 600 375
K.T.S Pallgaffel 6000 6 000 1 600 150 50 1 600 455
K.T.S Pallgaffel 6000W 6 000 1 600 150 50 2 000 520
K.T.S Pallgaffel 8400 8 400 1 600 150 60 1 600 648
K.T.S Pallgaffel 7000W 7 000 1 600 150 60 2 000 668
K.T.S Pallgaffel 11400 11 400 1 600 150 70 1 600 813
 
K.T.S Pallgafflar mekanisk gaffelspridning
Modell Lyftförmåga kg Gaffellängd mm Gaffelbredd mm Gaffeltjocklek mm Max spridning mm Vikt kg
K.T.S Pallgaffel 1500 1 500 1 200 120 40 1 200 155
K.T.S Pallgaffel 2500 2 500 1 200 120 40 1 200 160
K.T.S Pallgaffel 5000 5 000 1 200 125 50 1 500 274
K.T.S Pallgaffelgrip - - - - - 95

K.T.S Pallgafflar med grävmaskinsfäste mekanisk gaffelspridning
Modell Lyftförmåga kg Gaffellängd mm Gaffelbredd mm Gaffeltjocklek mm Gaffelställets bredd mm Vikt kg
K.T.S Pallgaffel S40 FEM 2A 1 500 1 000 100 35 1 200 146
K.T.S Pallgaffel S50 FEM 2A 2 500 1 200 100 40 1 200 204
K.T.S Pallgaffel S60 FEM 2A 5 000 1 200 125 50 1 200 350

Vad ingår?

Leveranssätt Fritt gården i Sverige, (gäller ej till öar som saknar reguljär färjetrafik). Prisavdrag om redskapet hämtas i Kumla.
Garanti 2 år på reservdelar, ej arbete.
Leveransgaranti reservdelar Ja, beställs reservdelen före 11.00 garanterar vi - under förutsättning att reservdelen finns på lager - att den skickas samma dag. Skickar vi inte reservdelen får du 50 % rabatt på den del som saknas.
Återköpsgaranti. Blir kunden inte nöjd med redskapet tar vi tillbaka det utan kostnad Köparen har rätt att returnera K.T.S Redskapet utan kostnad (återköpsgaranti). Redskapet får dock ej vara använt mer än max 8 timmar. För att returen ska godkännas måste köparen först kontakta K.T.S Maskiner AB.
K.T.S Maskiner AB bekostar returfrakten.
Instruktionsbok Ingår, på svenska
Reservdelskatalog Ingår
Betalningsvillkor Faktura 20 dagar från leverans
Montering

Redskapet är komplett monterat och provkört 

K.T.S har ett stort antal olika anfästningar till frontlastare, lastmaskiner, teleskoplastare m.m.

Här finns ett reportage från augusti 2012 om K.T.S Hydrauliska pallgafflar med side shift. Titta också på vår filmsida, där det finns flera pallgaffelfilmer!

Beställ en mycket utförlig färgbroschyr och prislista utan kostnad! Klicka nedan!

 

Kontakta K.T.S Maskiner

Telefon:      019 - 58 50 10
Fax:  019 - 57 42 33
E-post:  info@kts.se


 


I sin strävan att ständigt förbättra produkterna förbehåller sig tillverkaren och K.T.S Maskiner rätt att när som helst och utan föregående meddelande ändra konstruktion och specifikationer.

Eftertryck av innehållet på denna sida i dess helhet eller delar därav förbjudes och beivras.