Vad ska man välja?
Y-slaga, hammarslaga eller kedjelänkar som klipporgan?

Vår italienska leverantör av K.T.S Slag- och Släntklippare har sju olika typer av bearbetande organ att välja mellan. Därför har vi lagt ned mycket testarbete för att välja rätt för nordiska förhållanden. Nordiska förhållanden innebär att maskinen måste klara stenpåkörning på ett acceptabelt sätt.

K.T.S Slagor

Y-slaga modell B
Hammarslaga modell D

 

Beställ en mycket utförlig färgbroschyr och prislista utan kostnad! Klicka nedan!

 

 

 

  • Y-slagan som visas på bilden är tillverkad i höghållfast-hetsstål som är valsat, bearbetat och sedan seghärdat.
    Med valsat plattstål finns det mycket större möjligheter
    att tillverka ett material som inte spricker eller kröker sig
    vid stenpåkörning. Som vi ser på bilderna klarar den även mycket bra att slå kraftig busk.

  • Y-slagan är även den typ som klipper gräs snyggast.

  • Y-slagan är vändbar.

  • Y-slagan håller sig skarpare än hammarslagan och klipper bättre över tiden.

Finns det då några fördelar med hammarslagan? Eftersom den är tyngre går det att köra något fortare i grovt sly men det går inte att köra grövre sly. Som vi tidigare sagt klarar Y-slagan så grov busk som det går att böja ned med maskinen. Att det går att köra fortare kommer an på att hammarslagan är tyngre (mer levande kraft).

Den betydligt tyngre slagan har även en stor nackdel. När den träffar en sten är anslagsenergin större, vilket gör att den utsätts för större påfrestningar och slitage.

Hammarslagor är även tillverkade av gjutgods som det lätt spricker bitar ur. Det skapar obalans så att slagorna måste bytas med högre driftskostnader som följd. Det går att få hammarslagor på våra maskiner som extrautrustning, men det är absolut inget att rekommendera om Du har sten där arbetet ska utföras.

Kedjelänkar klarar stenpåkörning mycket bra men de klipper inte gräs så snyggt som Y-slagan gör.


Kontakta K.T.S Maskiner

Telefon:      019 - 58 50 10
Fax:  019 - 57 42 33
E-post:  info@kts.se

I sin strävan att ständigt förbättra produkterna förbehåller sig tillverkaren och K.T.S Maskiner rätt att när som helst och utan föregående meddelande ändra konstruktion och specifikationer.

Eftertryck av innehållet på denna sida i dess helhet eller delar därav förbjudes och beivras.